Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website VEVO Group Bank.

Door de toegang tot deze website, gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden volledig te aanvaarden. Ga niet verder met de website VEVO Group Bank als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities van deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Voorwaarden, Privacy Statement en de aankondiging van aansprakelijkheid en enige of alle Overeenkomsten: "Client", "u" en "uw" verwijst naar u, de persoon deze toegang website en accepteer de voorwaarden en condities van de Vennootschap. "The Company", "Onszelf", "wij", "ons" en "onze" verwijst naar ons bedrijf. "Party", "partijen", of "we" verwijst naar zowel de klant en onszelf, hetzij door de Klant of door onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, aanvaarding en aandacht van betaling nodig is om het proces van onze hulp verbinden zich ertoe de Klant in de meest passende wijze, hetzij door formele vergaderingen term of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel te voorzien in behoeften van de klant met betrekking tot het verlenen van diensten / producten door de Vennootschap in overeenstemming met de wet van Benin en onder celle- verklaard het. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, het kapitaal en / of aan hem of hen, wordt beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookie

Wij gebruiken cookies. Door het gebruik van de website VEVO Group Bank, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de privacy policy VEVO Group Bank.

De meeste moderne interactieve websites maken gebruik van cookies om ons in staat om gebruikersgegevens voor elk bezoek te halen. Cookies worden gebruikt in sommige gebieden van onze site om de functionaliteit van dit gebied mogelijk te maken en het gebruiksgemak voor mensen een bezoek aan. Sommige van onze affiliate / reclame-partners kunnen ook cookies gebruiken.

License

Tenzij anders vermeld, VEVO Group Bank en / of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op VEVO Group Bank. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden. U kunt bekijken en / of af te drukken pagina's www.vevogroupbank.com voor eigen gebruik, met inachtneming van de uiteengezet in deze voorwaarden en beperkingen.

Niet doen:

Opnieuw plaatsen gehalte VEVO Group Bank (tenzij de inhoud die specifiek is ontworpen voor herverdeling).

Gebruikers Reacties

 1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van dit document.
 2. Sommige delen van deze website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om te publiceren en uitwisselen van meningen, informatie, materialen en gegevens ( "Opmerkingen") op het gebied van de site. VEVO Group Bank niet schrijven, niet wijzigen, publiceren of te herzien opmerkingen voordat ze op de website verschijnen en de opmerkingen niet over de standpunten of adviezen van VEVO Group Bank vertegenwoordigen, haar agenten of haar filialen. De opmerkingen geven de visies en meningen van de persoon die deze bekijken of dat standpunt gepubliceerd. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving VEVO Group Bank zullen niet verantwoordelijk voor commentaar of voor enige kosten van verlies, schade of kosten veroorzaakt of geleden als gevolg van het gebruik en / of openbaarmaking en / of de weergave van opmerkingen op deze site.
 3. VEVO Group Bank behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om eventuele opmerkingen te verwijderen dat zij van mening is naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze voorwaarden te zijn.
  1. U hebt het recht om commentaar op onze website te publiceren en beschikken over alle vergunningen en toestemmingen die nodig zijn om dit te doen;
  2. De opmerkingen geen inbreuk maken op intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten, patenten of handelsmerken of andere eigendomsrechten van derden;
  3. De opmerkingen geen lasterlijk materiaal of materiaal, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk bevatten of anderszins onrechtmatig is een inbreuk op de privacy
  4. De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om te werven of te bevorderen commerciële of aangepaste bedrijf aanwezig is of illegale activiteiten.
 4. U verleent hierbij aan VEVO Group Bank een inclusieve vergoeding te gebruiken, te reproduceren, bewerken en aan anderen laten gebruiken, te reproduceren en uw commentaar te publiceren in alle vormen, formats of media.

Link naar onze content

 1. De volgende organisaties kunnen worden gekoppeld aan onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
  • Government Agencies
  • Zoekmachines
  • De gegevens Organisaties
  • online directory van distributeurs als we vallen in de gids kan een link naar onze website op dezelfde manier dat ze deel uitmaken van het web van de andere genoemde sites bedrijven.
  • De erkende bedrijven in het hele systeem, met uitzondering van de uitnodiging tot het doen van non-profit organisaties, winkelcentra van liefdadigheid en goede doelen voor fondsenwerving groepen die kunnen worden niet gekoppeld aan onze website.
 1. Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage, publicaties en andere informatie op de website, op voorwaarde dat de link (a) is op geen enkele manier misleidend zijn; (B) betekent niet valselijk sponsoring, goedkeuring of bekrachtiging van het bindende gedeelte en de producten of diensten; En (c) in het kader van de partnersite koppelen.
 2. We kunnen bespreken en goedkeuren van naar eigen goeddunken andere links verzoeken van de volgende typen organisaties:
  • Algemeen bekende bronnen van informatie voor de consument en / of bedrijven, zoals kamers van koophandel, de American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  • Community Sites dot.com
  • Associations producenten en andere doelen, waaronder goede doelen sites
  • online directory Distributeurs
  • Internet Portals;
  • De accountantskantoren, recht en consulting waarvan de belangrijkste klanten zijn bedrijven
  • De onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

We zullen aanvragen voor links naar deze organisaties goed te keuren als we vaststellen dat: (a) de link niet negatief denken over ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld beroepsverenigingen of andere organisaties die types zaken inherent vermoeden, zoals werk-to-home kansen, mag niet worden gekoppeld); (B) de organisatie heeft geen onbevredigende record met ons; (C) winstvooruitzichten bijbehorende hyperlink opweegt tegen het gebrek aan VEVO Group Bank; En (d) indien de link is in de context van algemene informatie over de middelen of is compatibel met de redactionele inhoud van de nieuwsbrief of een vergelijkbaar product dat de missie van de organisatie ondersteunt. < / p>

Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage, publicaties en andere informatie op de website, op voorwaarde dat de link (a) is op geen enkele manier misleidend zijn; (B) betekent niet valselijk sponsoring, goedkeuring of bekrachtiging van het bindende gedeelte en de producten of diensten; En (c) in het kader van de partnersite koppelen.

Als u behoren tot de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties en u wilt verbinden aan onze website, moet u ons per mail te sturen naar us@vevogroupbank.com. Vermeld uw naam, naam van de organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst met URL's die u wilt linken naar onze website, en een lijst van de URL (s) op onze site die u wilt koppelen. Laat 2-3 weken voor een antwoord.

De erkende organisaties kan worden gekoppeld aan onze website als volgt:

 • Met behulp van onze bedrijfsnaam
 • Met behulp van de Unified Resource Locator (webadres) in verband met
 • Het gebruik van andere beschrijving van onze website of materialen die verband houden met het zinvol in de context en de inhoud formaat op de website van de partij met elkaar verbindt.

Het gebruik van het logo VEVO Group Bank of andere kunstwerken is bevoegd om een ​​mislukte merk licentieovereenkomst te binden.

Iframes

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming kunt u geen frames maken op onze webpagina's of andere technieken gebruiken die veranderen op een manier de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website.

Disclaimer inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk noch voor de inhoud op uw website. U gaat ermee akkoord te verdedigen ons tegen alle aanspraken die voortvloeien uit uw website of afhankelijk van hen. Geen verband kan worden weergegeven op elke pagina van uw website of in een context met inhoud of materialen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, in strijd is of bepleit de inbreuk of elke andere schending van de rechten van derden.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor op elk moment en naar eigen goeddunken te vragen dat u alle koppelingen of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. Je gaat ermee akkoord om alle links naar onze website te verwijderen tijdens dit verzoek. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden en de binding beleid op elk moment wijzigen. Door te blijven om te linken naar onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden en de aansluitingen.

Het verwijderen van links op onze website

Als u een link op onze website of een verwante website voor welke reden dan ook, kunt u contact met ons over. We nemen verzoeken om links te verwijderen, maar is niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks aan u reageren te hebben.

Hoewel wij ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, we niet de volledigheid of juistheid garanderen; Wij achten ons niet ons om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat de inhoud van de site wordt gehandhaafd.

Waarschuwing

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden op onze website en het gebruik van deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties door de wet het gebied van kwaliteit, vakbekwaamheid en / of bevredigende kwaliteit van het gebruik van redelijke zorg en vakmanschap). Niets in deze clausule Disclaimer:

 1. beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;
 2. beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;
 3. Beperk een van onze verplichtingen of verantwoordelijkheden je weg niet is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving;
 4. Uitsluiten een van onze verplichtingen of die niet onder het toepasselijk recht kan worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) in de voorgaande paragraaf; En (b) van toepassing op alle verplichtingen uit hoofde van de waarschuwing of het doel van deze uitsluiting van aansprakelijkheid, met inbegrip van de verplichtingen die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en schending wettelijke verplichtingen.

In de mate dat de website en de informatie en diensten op de site gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade, van welke aard dan ook.